C ya da C++

Bir aralıktaki sayıların bir sayıya tam bölünenlerini bulma

Örneğin 100 ve 200 arasındaki sayılardan, ekrana 5’e bölünenleri yazdırmak istiyorum. Nasıl yaparım diyorsanız örnek kodları aşağıya yazdım. Hatta benim örneğimde aralık başlangıç ve bitiş sayıları da dışarıdan girdiriliyor.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <locale.h>
		// dışarıdan girilen 2 sayı arasında x sayısına bölünenleri yazdırma örneği {mustafadizdar}
		// www.mustafadizdar.com
int main()
{
	setlocale(LC_ALL,"Turkish"); //Ekran çıktılarındaki Türkçe karakterleri göstermek için..
	int buyukSayi,kucukSayi,bolumSayisi,dongu;
	printf("Aralıktaki küçük sayıyı giriniz..\n");
	scanf("%d",&amp;kucukSayi);
	printf("Aralıktaki büyük sayıyı giriniz..\n");
	scanf("%d",&amp;buyukSayi);
	printf("Kaça bölünenleri bulalım abi? \n");
	scanf("%d",&amp;bolumSayisi);
	for (dongu=kucukSayi;dongu<=buyukSayi;++dongu)
	{
		if (dongu%bolumSayisi==0)
			printf("%d\n",dongu);
	}
	getch();
}

Yazar Hakkında

Mustafa DİZDAR

Ayrıntılara dikkat ederim, araba sürmekten keyif alırım, kimseye de güvenmem. Eyyorlamam bu kadar. Hakkımda daha fazla bilgiye erişmek istiyorsan seni buraya alayım.

Haydi, siz de fikirlerinizi yazın :)