C ya da C++

Bir sayının bölenleri göstermek ve toplamını hesaplamak

Bu yazıda C dilini kullanarak bir sayının bölenlerini bulup, bölenlerinin toplamını nasıl hesaplayacağız onu videolu bir şekilde anlatacak kodları sizlerle paylaşacağım.


#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <locale.h>
//girilen sayının bölenleri toplamını hesaplayan program {www.mustafadizdar.com}

int main()
{
	setlocale(LC_ALL,"Turkish"); //Çıktılardaki Türkçe karakter sorununu aşmak için.
	int girilen, dongu, toplam=0;
	printf("Bir sayı giriniz..\n");  //sayı 14
	scanf("%d",&amp;girilen);
	for (dongu=1;dongu<=girilen;++dongu) //1
	{
		if(girilen%dongu==0)
		{
			printf("%d\n",dongu);
			toplam=toplam+dongu;
		}
		
	}
	printf("---------------------------------\n");
	printf("%d sayısının bölenleri toplamı: %d",girilen,toplam);
	getch();
	
}

Yazar Hakkında

Mustafa DİZDAR

Ayrıntılara dikkat ederim, araba sürmekten keyif alırım, kimseye de güvenmem. Eyyorlamam bu kadar. Hakkımda daha fazla bilgiye erişmek istiyorsan seni buraya alayım.

Haydi, siz de fikirlerinizi yazın :)