C ya da C++

Dizi kullanmadan girilen notlardan en küçüğü bulma

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <locale.h>
//dizi kullanmadan girilen on nottan en küçüğünü bulma {www.mustafadizdar.com}

int main()
{
	setlocale(LC_ALL,"Turkish"); //Çıktılardaki Türkçe karakter sorununu aşmak için.
	int girilen,enkucuk,i=0;
	printf("1.notu giriniz:");
	scanf("%d", &amp;enkucuk);
	for (i=2;i<=10;++i)
	{
		printf("%d. notu giriniz:",i);
		scanf("%d",&amp;girilen);
			if(enkucuk>girilen)
			{
				enkucuk=girilen;
			}
	}
	printf("-------------------------------------\n");
	printf("10 not içerisinde en küçüğü: %d",enkucuk);
	getch();
	
}

Yazar Hakkında

Mustafa DİZDAR

Ayrıntılara dikkat ederim, araba sürmekten keyif alırım, kimseye de güvenmem. Eyyorlamam bu kadar. Hakkımda daha fazla bilgiye erişmek istiyorsan seni buraya alayım.

Haydi, siz de fikirlerinizi yazın :)