C ya da C++

Girilen sayıda kaç tane sıfır olduğunu bulma

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <locale.h>
//girilen sayıda kaç tane sıfır olduğunu gösteren program {www.mustafadizdar.com}

int main()
{
	setlocale(LC_ALL,"Turkish"); //Çıktılardaki Türkçe karakter sorununu aşmak için.
	//bir sayıda kaç tane sıfır olduğunu bulmak için, sayı 10'a sürekli bölünür.
	int girilen,toplamSifir=0;
	printf("Bir sayı giriniz.\n");
	scanf("%d",&amp;girilen);
	do
	{
		if(girilen%10==0)
		{
			toplamSifir=toplamSifir +1;
			girilen=girilen/10;
		}
		else
		{
			girilen=girilen/10;
		}
		
	}
	while(girilen>0); //şart cümlesi
	{
		printf("Girdiğiniz sayıda %d adet sıfır vardır.", toplamSifir);
	}
	getch();
	
}

Yazar Hakkında

Mustafa DİZDAR

Ayrıntılara dikkat ederim, araba sürmekten keyif alırım, kimseye de güvenmem. Eyyorlamam bu kadar. Hakkımda daha fazla bilgiye erişmek istiyorsan seni buraya alayım.

Haydi, siz de fikirlerinizi yazın :)