Mükemmel Sayı Hesaplama

Mükemmel sayı, sayılar teorisinde, kendisi hariç pozitif tam bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayı. Diğer bir ifadeyle, bir mükemmel sayı, bütün pozitif tam bölenlerinin toplamının yarısına eşittir.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main()
{
	int i,j;
	int toplam=0;
	
	for (i=1;i<500;i++)
	{
		toplam=0;
		for (j=1;j<=i/2;j++)
		{
			if (i%j==0)
			toplam+=j; //toplam=toplam+j
			
			
		}
		if (toplam==i)
		printf("%d\n", toplam);
		
	}
	getch();
}

Mustafa DİZDAR

Ayrıntılara dikkat ederim, araba sürmekten keyif alırım, kimseye de güvenmem. Eyyorlamam bu kadar. Hakkımda daha fazla bilgiye erişmek istiyorsan seni buraya alayım.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir