C ya da C++

Mükemmel Sayı Hesaplama

Mükemmel sayı, sayılar teorisinde, kendisi hariç pozitif tam bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayı. Diğer bir ifadeyle, bir mükemmel sayı, bütün pozitif tam bölenlerinin toplamının yarısına eşittir.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main()
{
	int i,j;
	int toplam=0;
	
	for (i=1;i<500;i++)
	{
		toplam=0;
		for (j=1;j<=i/2;j++)
		{
			if (i%j==0)
			toplam+=j; //toplam=toplam+j
			
			
		}
		if (toplam==i)
		printf("%d\n", toplam);
		
	}
	getch();
}

Yazar Hakkında

Mustafa DİZDAR

Ayrıntılara dikkat ederim, araba sürmekten keyif alırım, kimseye de güvenmem. Eyyorlamam bu kadar. Hakkımda daha fazla bilgiye erişmek istiyorsan seni buraya alayım.

Haydi, siz de fikirlerinizi yazın :)